Physio Asia Therapy Centre มีโปรแกรมการรักษาที่ครอบคลุมด้านกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เราใช้แนวทาง 3 ขั้นตอนในวิธีการรักษาของเรา: การวิเคราะห์ – การรักษา – การป้องกัน

 

ศูนย์พยายามรักษามาตรฐานการบริการที่สูงโดยใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีล่าสุดและการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งพิสูจน์โดยการวิจัยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่โดยเร็ว เยี่ยมชม เว็บไซต์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม